Back

ⓘ टिघरे. सफाळे रेल्वे स्थानकापासून पश्चिमेला रामबाग मार्गाने गेल्यावर माकुणसार चेकनाक्यावर डावीकडे वळल्यानंतर कोचरा गावानंतर हे गाव लागते. सफाळे रेल्वे स्थानकापास ..
                                     

ⓘ टिघरे

सफाळे रेल्वे स्थानकापासून पश्चिमेला रामबाग मार्गाने गेल्यावर माकुणसार चेकनाक्यावर डावीकडे वळल्यानंतर कोचरा गावानंतर हे गाव लागते. सफाळे रेल्वे स्थानकापासून हे गाव ८.६ किमी अंतरावर आहे.

                                     

1. हवामान

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.

                                     

2. लोकजीवन

हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात १९५ कुटुंबे राहतात. एकूण ८२९ लोकसंख्येपैकी ४३३ पुरुष तर ३९६ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८६.१२ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ९२.८४ आहे तर स्त्री साक्षरता ७८.६३ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या ८७ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या १०.४९ टक्के आहे.

                                     

3. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस सफाळे रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. अॉटोरिक्शा सफाळे रेल्वे स्थानकावरुन उपलब्ध असतात.

                                     

4. जवळपासची गावे

विळंगी,खटाळी, दांडा, उसरणी, दहिसर तर्फे माहीम, आंबोडेगाव,आगरवाडी, कपासे, पारगाव,सोनावे, उचावळी ही जवळपासची गावे आहेत.टिघरे ग्रामपंचायतीमध्ये टिघरे गावासह आंबोडेगाव येते.