Back

ⓘ टेंभी. हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात २६० कुटुंबे राहतात. एकूण ९०२ लोकसंख्येपैकी ४८९ पुरुष तर ४१३ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८९.७४ ..
                                     

ⓘ टेंभी

हे मध्यम आकाराचे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात २६० कुटुंबे राहतात. एकूण ९०२ लोकसंख्येपैकी ४८९ पुरुष तर ४१३ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८९.७४ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ९३.७५ आहे तर स्त्री साक्षरता ८४.९१ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या ८३ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या ९.२० टक्के आहे.

                                     

1. नागरी सुविधा

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस बोईसर रेल्वे स्थानकावरून येथे येण्यासाठी ठराविक वेळी उपलब्ध असतात. अॉटोरिक्शासुध्दा बोईसर रेल्वे स्थानकावरुन दिवसभर उपलब्ध असतात.