Back

ⓘ चिंचोली नकीब हे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री तालुक्यातील गाव आहे. हे गाव बाबरा - नाचनवेल रस्त्यावर आहे. येथे जंगले, गुंजाळ, सय्यद, दनके आडनाव असलेले लोक राहता ..
                                     

ⓘ चिंचोली नकीब

चिंचोली नकीब हे औरंगाबाद जिल्ह्याच्या फुलंब्री तालुक्यातील गाव आहे. हे गाव बाबरा - नाचनवेल रस्त्यावर आहे. येथे जंगले, गुंजाळ, सय्यद, दनके आडनाव असलेले लोक राहतात.

  • गावाचे स्थानिक किंवा पर्यायी नाव-
                                     

1. लोकसंख्या तपशील

या गावाची इ.स. २०११ च्या जनगणनेनुसार -- कुटुंब असून लोकसंख्या -- आहे. पैकी पुरूष लोकसंख्या -- तर स्त्रीयांची संख्या -- इतकी आहे. वयोगट ० ते ६ मधील बालकांची संख्या -- असून ते एकूण लोकसंख्येच्या -- % आहे. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या -- ---% असून त्यात --- पुरूष व -- स्त्रिया आहेत तर अनुसूचित जमातीचे -- लोक ----% असून त्यात --- पुरूष व --- स्त्रिया आहेत.

                                     

2. जमिनीचा वापर

या गावात जमिनीचा वापर खालीलप्रमाणे होतो हेक्टरमध्ये क्षेत्रफळ:

  • वन
  • पिकांखालची जमीन
  • एकूण बागायती जमीन
  • लागवडीयोग्य पडीक जमीन
  • एकूण कोरडवाहू जमीन
  • बिगरशेती वापरात असलेली जमीन